Конкурс за лого

Фирма „Еврохим Груп” ООД (Evrochim Group Ltd) обявява конкурс за изработка на графичен знак – лого.

Фирмата развива дейност в сферата на услугите.

 

Условия за участие:

 • В логото да присъства името на фирмата на кирилица и латиница;
 • Не е задължително логото да е свързано с дейността на фирмата;
 • Дизайнът на логото трябва да е авторски, да не копира или напомня на съществуващи лога, да е съвременен, лесно разпознаваем и привлекателен;
 • Изпратените варианти трябва да са в черно-бял и цветен вариант. Към проекта, по желание участниците може да приложат примерно разположение на знака върху пощенски плик, фирмена бланка, визитна картичка;
 • Проектът за лого трябва да бъде изпращан в един от следните формати: png, gif, jpeg, jpg (до 800 kb) с резолюция минимум 300 dpi;
 • Проектите трябва да бъдат придружени с описание на идеята, електронен или пощенски адрес на автора, както и трите му имена;
 • Всеки автор може да участва в конкурса с неограничен брой предложения;
 • Победителите в конкурса трябва да предоставят проекта си в изцяло векторен вариант в един от следните формати: eps или cdr;
 • Участниците в конкурса трябва да са носители на авторските права и на правата за публикация на проектите си;
 • Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса проекти, които не отговарят на темата на конкурса;
 • Всеки участник в конкурса приема изброените по-горе условия за участие;
 • Проектите изпращайте на адрес: office@evrochim.com

Критерии за оценка на предложенията:

 • Графична яснота на знака;
 • Съвременна бизнес визия;
 • Покриване на идейната същност и целта на проекта.

Срокове и етапи:

 • Конкурса ще се проведе в периода 15.08.2011 г. – 10.09.2011 г. в три етапа.

  Първи етап: Приемане на проектите

  В периода 15.08.2011 г. – 31.08.2011 г. ще се приемат проектите на посочения e-mail адрес.

  Втори етап: Одобряване на проектите

  В периода 01.09.2011 г. - 03.09.2011 г. организаторите на конкурса ще разгледат всички предложения на участниците, като ще бъдат селектирани най-добрите. Участниците, чиито проекти са одобрени ще бъдат известени по e-mail.

  Трети етап: Публикуване и гласуване

  В периода 04.09.2011 г. - 10.09.2011 г. одобрените предложения, ще се публикуват в интернет на адрес: www.devbg.eu/logo/, като ще се дaде възможност за гласуване и коментиране на проектите, без това да влияе на окончателния избор.

  След изтичане срока на конкурса ще обявим победителите и ще се свържем с тях за предаване на проекта и получаване на наградата.

Награди:

 • Победителят в конкурса ще получи парична награда в размер на 400 лв. Ще има и една поощрителна награда в размер на 100 лв. - за варианта, събрал най-много гласове.

  Победителите се задължават да подпишат декларация, че предоставят безсрочно и безусловно всички права върху логото на „Еврохим Груп” ООД срещу конкурсното възнаграждение.

 

Успех на всички, които са решили да участват в конкурса!

 

 

 

 

 

Онлайн решения за вашия бизнес